Particulieren

Een inschrijving en daarmee deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag van (aantal deelnemers/inzittenden x € 145 p.p.) is overgemaakt en is bijgeschreven op rekeningnummer BE34 3350 1448 6590 ten name van Kiwanis Maaseik Van Eyck ovv "Kiwanies op wieëg 2022". Nadere berichtgeving i.v.m. ontvangst/dagindeling volgt na inschrijving.

Lees zeker de aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbepalingen onderaan deze pagina.

Inschrijfformulier (particulier)


OPGELET: De organisatie van de tourtocht geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Echter deelname aan deze tour vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en de door hem/haar aangemelde mede-inzittenden.
Je vrijwaart Kiwanis Maaseik Van Eyck, haar leden en de organisatie (incl. stoplocaties) voor alle schade en kosten mocht onverhoopt tijdens de tour schade van welke aard ook optreden. 
In het kader van de AGV wetgeving informeren we je dat de organisatie foto's maakt voor publicatie op website en toekomstig drukwerk. Indien je dit niet wenst, gelieve de organisatie te verwittigen.